Omron blodtrycksmätare gör livet lättare för äldre

På äldreboenden så väl som i hemma behöver äldre ha koll på sitt blodtryck, detta eftersom att ifall de inte har det kan de lätt svimma av för lågt blodtryck eller påfresta hjärtat för mycket med för högt blodtryck. För att mäta blodtrycket på de äldre, så väl som yngre personer används en blodtrycksmätare.

En blodtrycksmätare fungerar på så sätt att den känner av det blodets tryck på kärlens väggar, det anges i två tal, ett för när hjärtat är sammandraget, och ett när hjärtat är utvidgat. Det brukar kallas för övre respektive undre tryck och skiljs åt av ett snedstreck (/). Det övre trycket bör ligga på 110-120 medan det undre bör ligga på 70-80. Blodtrycket räknas i mmHg. Äter man blodtryckssänkande medicin kan blodtrycket vara lägre än dessa tal, ett lågt blodtryck kan leda till att man svimmar, men så behöver inte vara fallet om man äter blodtryckssänkande medicin.

Vilken sorts blodtrycksmätare man använder beror på var man befinner sig när man tar blodtryck. Tar man blodtryck på sjukhuset kan det vara en lite större och tyngre maskin på hjul som används. Tas blodtrycket i hemmet eller på ett äldreboende kan det istället vara en mer handhållen blodtrycksapparat som används, oftast är det en Omron blodtrycksmätare som används.